Мэдээ, мэдээлэл

2017 оны шинэ элсэлт авч эхэллээ

2017 оны шинэ элсэлт авч эхэллээ

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

  • Суралцагчид нь CCNA, CCNP-ийн шалгалтуудад өндөр оноог авдаг.
  • Онолын болон лабораторийн хичээлүүдийг 10-15 жилийн заах туршлагатай олон улсын instructor зэрэгтэй багш нар 100% заадаг. 
  • Сүлжээний бүх шатны түвшингээс CCNA, CCNP-ийн шалгалтуудад шилдэг тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэж өгдөг. 
  • CCNA, CCNP – д суралцсан албан ёсны сертификаттай төгсгөдөг. 
  • CCNA, CCNP-ийн хамгийн сүүлийн шилдэг сурах бичгүүдийг сургалтандаа ашигладаг. 
  • Бямба гараг бүр CCNA, CCNP-ийн загвар тест, лабораторын цуврал хичээлүүд явагддаг. 
  • Бодит core router болон switch төхөөрөмжүүд дээр дадлага хийдэг.

СЭТГЭГДЭЛ