Мэдээ, мэдээлэл

CCNA Route and Switch сургалт эхлэх гэж байна

CCNA Route and Switch сургалт эхлэх гэж байна

2017 оны 10 сарын 15-аас эхлэх CCNA Route and Switch сургалтандаа шинээр элсэлт авч байна

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

  • Суралцагчид нь CCNA-ийн шалгалтуудад өндөр оноог авдаг.
  • Онолын болон лабораторийн хичээлүүдийг 10-15 жилийн заах туршлагатай олон улсын instructor зэрэгтэй багш нар 100% заадаг. 
  • Сүлжээний бүх шатны түвшингээс CCNA-ийн шалгалтуудад шилдэг тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэж өгдөг. 
  • CCNA – д суралцсан албан ёсны сертификаттай төгсгөдөг. 
  • CCNA-ийн хамгийн сүүлийн шилдэг сурах бичгүүдийг сургалтандаа ашигладаг. 
  • Simulation пограм хангамж болон бодит төхөөрөмжүүд дээр дадлага хийдэг.

СЭТГЭГДЭЛ