ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Циско сургалтын төв
  • Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх төв
  • Мэдээлэл технологийн мэргэжлийн англи хэлний сургалтын төв
  • Албан байгууллага, газрын зөвлөх үйлчилгээний төв
  • ОУ-н Pearson VUE мэдээлэл технологийн шалгалтын төв
  • ОУМТ -н оюутны холбоо
  • Бодит лаборатори төхөөрөмж сургалт үйлчилгээний төв
  • Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч төв

САЙТЫН ТУСЛАХ

Хэрвээ та манай сургалтанд бүртгүүлэх, сургалт болон үйл ажиллагааны талаар нэмэлт мэдээлэл авах бол бидэнтэй холбогдоно уу, таньд баярлалаа

ХОЛБОГДОХ