СЕРТИФИКАТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

СЕРТИФИКАТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

CCNA болон CCNP сертификатанд бэлтгэх.

Та манай сургалтыг төгссөний дараа сертикикатанд бэлтгэх шалгалтанд хамрагдах бөгөөд шалгалтанд ирэх асуултууд болон

лаборатори дээр мэргэжлийн багшийн хамт 3-5 хоногийн хугацаанд ажиллаж шалгалтаа өгөх болно. 

Манай төгсөгчдийн 99% нь сертикикатын шалгалтаа амжилттай өгдөг.

Хэрэв таны идэвхи болон ирцийн оноо бөгөөд сертификатын шалгалтанд тэнцэхгүй тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгох болон

сургалтанд дахин хамрагдах боломжтой.

CCNA 200-125 кодтой шалгалтанд тэнцэхийн тулд 90+(30)минутад нийт 50-55 асуултад хариулж 810-аас дээш оноо авахыг шаарддаг.

Шалгалтын төлбөр 295$ ба та манай Erdemnet ОУ -ын Pearson VUE тестийн төв дээр ирж шалгалтаа өгөх боломжтой.

Бид өнгөрсөн 17 жилийн хугацаанд давхардсан тоогоор 13.000 гаруй хүмүүст Циско академийн хөтөлбөрийн хүрээнд онол, практикийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэн сургасан туршлагатай.

САЙТЫН ТУСЛАХ

Хэрвээ та манай сургалтанд бүртгүүлэх, сургалт болон үйл ажиллагааны талаар нэмэлт мэдээлэл авах бол бидэнтэй холбогдоно уу, таньд баярлалаа

ХОЛБОГДОХ