СЕРТИФИКАТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛЭХ

СЕРТИФИКАТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

CCNA болон CCNP сертификатанд бэлтгэх.

Манай төгсөгчдийн 95% нь сертикикатын шалгалтаа амжилттай өгдөг.

 

САЙТЫН ТУСЛАХ

Хэрвээ та манай сургалтанд бүртгүүлэх, сургалт болон үйл ажиллагааны талаар нэмэлт мэдээлэл авах бол бидэнтэй холбогдоно уу, таньд баярлалаа

ХОЛБОГДОХ